📣📣 Sự kiện Đua TOP level 69 : - 🕰 Thời gian : từ 19g00 đến 24g00 cùng ngày sẽ chốt TOP , theo đó nhân vật nào có nhiều exp nhất và ở level cao nhất sẽ tính là top 1 . 🎁🎁 Phần thưởng TOP Level : - ⚜️ Top 1 : 2v Ngọc 5 tuỳ chọn ( trừ ngọc Giảm Kháng ) , 1 món Full6x ( tuỳ chọn ) và 100k Điểm Tặng . - ⚜️ Top 2 : 2v Ngọc 4 tuỳ chọn ( trừ ngọc Giảm Kháng ) , 1 món Full6x ( tuỳ chọn ) và 80k Điểm Tặng - ⚜️ Top 3 : 2v Ngọc 4 tuỳ chọn ( trừ ngọc Giảm Kháng ) , 25v Vạn Linh Thạch và 50k Điểm Tặng - 🔔 Top 4 - 10 : 1v Ngọc 4 tuỳ chọn ( trừ ngọc Giảm Kháng ) và 25k Điểm Tặng